Under hösten 2020 emitterade Compactor Fastigheter ett obligationslån om 750 MSEK.

Prospekt