Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 12 juni 2024 att Bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) uppfyller villkor för förtida inlösen av utestående obligationslån

I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) den 11 juni 2024 har Nordic... Läs mer

Compactor emitterar obligationer om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån på den svenska... Läs mer