Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Bokslutskommuniké 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 2015,2 (1869,9) MSEK Driftnettot uppgick till 1405,4 (1305,1) MSEK... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - September 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 508,7 (1 398,6) MSEK Driftnettot uppgick till 1 063,7... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Juni 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 988,5 (929,8) MSEK Driftnettot uppgick till 689,7... Läs mer