Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2021 Koncernens hyresintäkter uppgick till 466,5 (451,6) MSEK     Driftnettot uppgick till... Läs mer

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 19 mars 2021 att Bolaget emitterat icke säkerställda... Läs mer

Compactor emitterar obligationer om 150 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat icke säkerställda obligationer om 150 MSEK. Obligationerna emitterades... Läs mer