Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor emitterar ytterligare obligationer 2021/2024 om 50 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare icke säkerställda obligationer om 50 MSEK. Obligationerna... Läs mer

Compactor emitterar obligationer om 300 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2021 Koncernens hyresintäkter uppgick till 929,8 (899,7) MSEK Driftnettot uppgick till 645,5... Läs mer