Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 24 november 2021 att Bolaget emitterat ytterligare icke... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2021 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 398,6 (1 350,7) MSEK Driftnettot uppgick till 985,5... Läs mer

Compactor emitterar ytterligare obligationer 2021/2024 om 250 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare icke säkerställda obligationer om 250 MSEK. Obligationerna... Läs mer