Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024 för Compactor Fastigheter AB (publ)

 Januari - Mars 2024 Koncernens hyresintäkter uppgick till 584,3 (561,6) MSEK Driftnettot uppgick till 386,6... Läs mer

Bokslutskommuniké 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2023 Koncernens hyresintäkter uppgick till 2 229,3 (2 015,2) MSEK     Driftnettot uppgick till... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - September 2023 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1669,2 (1508,7) MSEK Driftnettot uppgick till 1198,7... Läs mer