Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2020 Koncernens hyresintäkter uppgick till 451,6 (399,7) MSEK     Driftnettot uppgick till... Läs mer

Bokslutskommuniké 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2019 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 701,7 (1 465,8) MSEK     Driftnettot uppgick till... Läs mer