Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor emitterar ett obligationslån om 750 MSEK samt förtidsinlöser befintliga obligationer

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer

Compactor lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) erhåller Investment Grade rating

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Compactor”) har erhållit kreditbetyget ”BBB-” med stabila utsikter av Scope Ratings.... Läs mer