Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Mars 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 491,7 (466,5) MSEK Driftnettot uppgick till 330,0... Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2021 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 869,9 (1 816,4) MSEK Driftnettot uppgick till 1 305,1 (1 292,2) MSEK... Läs mer