Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Juni 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 988,5 (929,8) MSEK Driftnettot uppgick till 689,7... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Mars 2022 Koncernens hyresintäkter uppgick till 491,7 (466,5) MSEK Driftnettot uppgick till 330,0... Läs mer