Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor emitterar obligationer om 350 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - Juni 2023 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 119,5 (988,5) MSEK     Driftnettot uppgick... Läs mer

Compactor återköper egna obligationer

Compactor Fastigheter AB (publ) har återköpt egna obligationer över marknaden med förfall i september 2023... Läs mer