Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2020 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 350,7 (1 243,7) MSEK     Driftnettot... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor offentliggjorde den 17 september 2020 att bolaget emitterat icke säkerställda obligationer om 750 MSEK under... Läs mer

Compactor emitterar ett obligationslån om 750 MSEK samt förtidsinlöser befintliga obligationer

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer