Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 8 september 2021 att Bolaget emitterat icke säkerställda... Läs mer

Compactor emitterar ytterligare obligationer 2021/2024 om 50 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat ytterligare icke säkerställda obligationer om 50 MSEK. Obligationerna... Läs mer

Compactor emitterar obligationer om 300 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer