Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari - September 2023 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1669,2 (1508,7) MSEK Driftnettot uppgick till 1198,7... Läs mer

Compactor offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 14 september 2023 att Bolaget emitterat icke säkerställda... Läs mer

Compactor emitterar obligationer om 350 MSEK under ett ramverk om totalt 1 000 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid... Läs mer