Finansiell information och pressmeddelanden publicerade av Compactor.