Compactor är genom dotterbolaget FastPartner en av de största ägarna i Sverige av kommersiella fastigheter.

Compactor är ett ägarbolag som genom sina dotterbolag investerar i fastigheter. Det största dotterbolaget är Fastpartner som är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap där Compactor äger cirka 70%.

Compactor äger även indirekt fastigheter via det helägda dotterbolaget H.S. Fastigheter, samt har andra mindre investeringar inom områden så som hotell.

Compactor har som mål att ha en soliditet, justerad för marknadsvärde på innehaven, om minst 75% samt att erhålla en årlig utdelning om minst 180 mkr.

Aktiva sedan 1988

Compactor grundades av Sven-Olof Johansson 1988 och är en av de äldsta aktörerna på marknaden. Bolaget ägs till 100% av Sven-Olof Johansson som även är VD på Fastpartner AB.