Compactor är genom dotterbolaget Fastpartner en av de största ägarna i Sverige av kommersiella fastigheter.

Compactor är ett ägarbolag som genom sina dotterbolag investerar i fastigheter. Det största dotterbolaget är Fastpartner som är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap där Compactor äger cirka 70%.

Compactor äger även indirekt fastigheter via det helägda dotterbolaget H.S. Fastigheter, samt har andra mindre investeringar .

Compactor har som mål att ha en soliditet, justerad för marknadsvärde på innehaven, om minst 75% samt att erhålla en årlig utdelning om minst 180 mkr.

Aktiva sedan 1988

Compactor grundades av Sven-Olof Johansson 1988 och är en av de äldsta aktörerna på marknaden.