- Okategoriserade

Compactor emitterar ett obligationslån om 750 MSEK samt förtidsinlöser befintliga obligationer