Compactor Fastigheter

- Övriga pressmeddelanden

Compactor Fastigheter emitterar obligationslån

Compactor Fastigheter emitterar ett obligationslån om 500 mkr

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Compactor”) emitterar ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om tre år, på den nordiska obligationsmarknaden.

Emissionsvolymen uppgår till 500 mkr och obligationen kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 400 räntepunkter och har ett slutgiltigt förfall den 30 oktober 2020. Compactor kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer huvudsakligen att användas till investeringar i noterade aktier samt investeringar i fastigheter (inclusive fastighetsägande dotterbolag) samt för allmänna verksamhetsändamål.

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare och arranger i samband med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Bergh & Co Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, Styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)