- Övriga pressmeddelanden

Compactor Fastigheter ökar sitt innehav i Samhällsbyggnadsbolaget

Compactor Fastigheter AB (”Compactor”) har idag meddelat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) att det har ökat sitt innehav i Bolaget genom förvärv av 11 751 861 B-aktier. Compactor ägs av styrelseledamoten Sven-Olof Johansson.

Efter transaktionen äger Compactor totalt 15 997 977 A-aktier samt 25 405 525 B-aktier i Samhällsbyggnadsbolaget.

”Det är oerhört glädjande att en framgångsrik fastighetsentreprenör och investerare som Sven-Olof Johansson ökar sitt redan betydande engagemang i Samhällsbyggnadsbolaget.” säger Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Sven-Olof Johansson, VD och grundare av Compactor Fastigheter AB, 08 402 34 65

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 15.35 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Samhällsbyggnadsbolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol SBB B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.