- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsidawww.compactorfastigheter.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan Informationen som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2024 kl 16:00.

PDF