- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsidawww.compactorfastigheter.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan Informationen som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2023 kl 15:30.

PDF