- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsidawww.compactorfastigheter.se.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som Compactor Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl 16:30.

PDF