- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida www.compactorfastigheter.se.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

Informationen är sådan som Compactor Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2020 kl 10:00.

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)