- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida www.compactorfastigheter.se.

 
För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)

  
Informationen är sådan som Compactor Fastigheter AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2019 kl 11:00.

Årsredovisning 2018 (PDF)