- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer

Den 30 oktober 2017 emitterade Compactor Fastigheter AB (publ) (“Compactor”) ett obligationslån om 500 miljoner kronor med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter årligen med slutligt förfall den 30 oktober 2020.

Compactor avser ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel förväntas bli tidigast den 19 december 2017. I samband med noteringen av obligationslånet har Compactor upprättat ett prospekt som godkändes av Finansinspektionen idag. Prospektet kommer finnas tillgängligt på Compactors hemsida, www.compactorfastigheter.se och på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2017 kl. 17:15