- Regulatoriska pressmeddelanden

Compactor Fastigheter AB (publ) erhåller Investment Grade rating

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Compactor”) har erhållit kreditbetyget ”BBB-” med stabila utsikter av Scope Ratings. Kreditbetyget om BBB- omfattar även Compactors seniora icke säkerställda obligationer.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

Denna information är sådan information som Compactor Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020 kl 17:35.

PDF