- Övriga pressmeddelanden

Compactor emitterar obligationer om 300 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ett icke säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden (”Obligationslånet”). Volymen på Obligationslånet uppgår till 300 MSEK under ett ramverk om totalt 750 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,15 procentenheter och har slutligt förfall i september 2024. Bolaget kommer att ansöka om notering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen av Obligationslånet och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2021 kl 13:00.