- Övriga pressmeddelanden

Compactor emitterar obligationer om 100 MSEK

Compactor Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har emitterat icke säkerställda obligationer om 100 MSEK. Obligationerna emitterades inom en befintlig ram om 1 000 MSEK under sitt utestående obligationslån 2020/2023 med ISIN: SE0013914629, varav obligationer om 750 MSEK emitterades i september 2020.

Obligationerna emitterades till kurs 100,5% vilket motsvarar en kreditspread om cirka 2,3% till förfall. Obligationerna löper med en kupongränta om STIBOR 3M + 2,5 procentenheter och har slutligt förfallodatum den 24 september 2023

Emissionslikviditeten kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Compactor kommer att ansöka om att även de ytterligare obligationerna blir föremål för notering på Nasdaq Stockholm.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare till Compactor i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2021 kl 16:30.