- Regulatoriska pressmeddelanden

Beslut vid årsstämma i Compactor Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämman i Compactor Fastigheter AB (publ) den 20 juni 2018 fattades bland annat följande beslut.

Vinstutdelning
För räkenskapsåret 2017 beslutades om en utdelning om 80 000 kronor per aktie.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sven-Olof Johansson, Christopher Johansson och Henrik Johansson. Sven-Olof Johansson omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för perioden fram till nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma som revisor välja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med Johan Telander som huvudansvarig.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, styrelseordförande Compactor Fastigheter AB (publ)
08 – 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl 10:00.

PDF