Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2019 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 243,7 (1 093,7) MSEK     Driftnettot... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2019Koncernens hyresintäkter uppgick till 812,1 (727,8) MSEK    Driftnettot uppgick till 553,7 (484,8)... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer