Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2019Koncernens hyresintäkter uppgick till 812,1 (727,8) MSEK    Driftnettot uppgick till 553,7 (484,8)... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2019Koncernens hyresintäkter uppgick till 399,7 (366,7) MSEK Driftnettot uppgick till 259,7 (229,4)... Läs mer