Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag FastPartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2018Koncernens hyresintäkter uppgick till 727,8 (664,5) MSEK Driftnettot uppgick till 484,8 (436,6)... Läs mer

Beslut vid årsstämma i Compactor Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämman i Compactor Fastigheter AB (publ) den 20 juni 2018 fattades bland annat följande... Läs mer

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer