Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag FastPartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – September 2018 Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 093,7 (1 011,2) MSEK Driftnettot uppgick... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Juni 2018Koncernens hyresintäkter uppgick till 727,8 (664,5) MSEK Driftnettot uppgick till 484,8 (436,6)... Läs mer

Beslut vid årsstämma i Compactor Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämman i Compactor Fastigheter AB (publ) den 20 juni 2018 fattades bland annat följande... Läs mer