Compactor äger och utvecklar fastigheter i Stockholm.

Compactor fastigheter AB är genom sitt dotterbolag Fastpartner AB en av de största ägarna av fastigheter i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter främst i Stockholm.

Compactor Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Compactor Fastigheter AB (publ)s årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida... Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Januari – Mars 2019Koncernens hyresintäkter uppgick till 399,7 (366,7) MSEK Driftnettot uppgick till 259,7 (229,4)... Läs mer

Bokslutskommuniké 2018 för Compactor Fastigheter AB (publ)

Räkenskapsåret 2018Koncernens hyresintäkter uppgick till 1 465,8 (1 365,1) MSEK  Driftnettot uppgick till 986,0 (942,8)... Läs mer